Ni kan alltid vända er till någon i styrelsen om ni har frågor eller funderingar.

Tony-ewald Ordförande: Tony Ewald
070-2544477
tonyewald74(@gmail.com
Vice ordförande: Anders Höjman
076-6357312
anders.hojman78@gmail.com
christer-eriksson Kassör: Christer Eriksson
0431-45 13 67
ceson@bjarenet.com
Hedersordförande: Lars Bringle
Ordf. Juniorkommittén: Caroline Molander
Sekreterare: Daniel Jakobsson
Ledamot: Martin Larsson

martin.larsson@lpmaleri.se

Ledamot: Johanna Samuelsson

Ledamot: Elin Sahlée