26:e november 1976 samlades ett gäng i matsalen på Förslövs skola på initiativ av Lars Bringle och Arne Folker. Anledningen var att kommunen, i samband med planeringen av Prästlöneområdet, lagt in en asfalterad tennisbana på området. När man nyfiket undrade varför den inte skulle vara grusbelagd fick man till svar att en sådan fordrar skötsel. Genom att bilda en tennisklubb kunde man ta på sig skötselansvaret och det var så Förslövs Tennisklubb kom till.

Medlemsantalet ökade i rask takt och behovet av ny bana stod tidigt klart. Placeringen av denna bana blev Sandbäcksområdet. Med ideella krafter och hjälp med maskiner från en lokal byggfirma hade FTK 1979 nu tillgång till två bra grusbanor. Antalet medlemmar har nu med god marginal passerat 250-sträcket.

Våren 1988 påbörjades utbyggnad av anläggningen med ytterligare två grusbanor samt ett klubbhus med omklädningsrum, samlingsrum, duschar, toaletter, kontor samt förråd. Som mest var ett 50-tal frivilliga på plats samtidigt och många kvällar och helger gick åt, men resultatet blev fantastiskt och bedömdes vid tidpunkten som en av Sveriges bästa anläggningar av Svenska Tennisförbundet. Många gästande föreningar passade också på att lägga sina träningsläger i Förslöv.

Tennisen i Sverige stod vid denna tidpunkt på toppen. Svenskarna gjorde rent hus i Grand Slam-turneringarna och Davis Cup-bucklan bärgades titt som tätt. Under slutet av 90-talet och i början av 2000-talet var dock denna epok över och intresset minskade successivt. Från att som mest ha haft 19 klasser i klubbmästerskapet har vi de senaste åren inte ens haft något KM. Intresset för att träna och spela tennis har fått konkurrens av andra/nya idrotter, men framförallt från digitaliseringen/datorerna. Därmed har också rekrytering av nya tränare försvårats. Numera satsar vi främst på de yngre juniorerna och hoppas att dessa ska ska skaffa sig ett livslångt intresse för racketsport.

Racketsport!?! Ja. Just det. Plötsligt kom där en “ny” racketsport till Sverige. Från att ha verkat i skuggan av tennis, badminton, bordtennis och squash så har de senaste åren padeln formligen tagit ett järngrepp om landet. Nya banor och anläggningar poppar upp överallt och sedan 2019 har även Förslövs Tennisklubb en egen padelbana i anslutning till klubbhuset. På så vis har vi även kunnat förlänga säsongen för våra medlemmar. Då vi inte har någon inomhushall lämpad för tennis i byn har vi istället valt att satsa på minitennis vintertid. På senare tid har spelet inomhus utökats med ytterligare en “ny” racketsport, nämligen pickleball. Så kanske borde borde namnet på vår förening numera vara Förslöv Racketklubb…