Blogg

Fokus på språket

Från och med denna vecka och 4 veckor framåt kommer varje träningstillfälle att inledas och avslutas med att vi diskuterar hur vi använder vårt språk.

Det är ett samarbete mellan Förslövs skola, Bjäre Scoutkår, Förslövs IF och Förslövs Tennisklubb som syftar till att aktivt förbättra språkbruket och minska antalet hårda ord som förekommer mellan barn och ungdomar såväl i föreningslivet som skolan. Vi som verkar i dessa miljöer har tyvärr märkt att klimat, attityder och språkbruk generellt har försämrats under senare år.

Nu vill vi därför stärka våra barn och ungdomar så att de känner sig trygga i gruppen och skapa ett klimat där alla kan känna sig välkomna, sedda och respekterade. Dessa viktiga ämnen kommer vi att belysa med hjälp av t ex samarbetsövningar, diskussionsfrågor och språkbarometer. Målet är att skapa en tryggare miljö för våra barn och ungdomar där man aktivt tar ansvar för sitt eget språkbruk, men även reflekterar över andras hjälps åt att medvetandegöra varandra.