Banor

Förslövs tennisklubb har fyra stycken grusbanor att erbjuda, bana 1 – 3 vid klubbstugan och bana 4 vid Sandbäcksområdet. Alla fyra banor ligger tillgängligt inom Förslövs tätbebyggelse.

Priser banhyra 2016

Bana 1 – 3 kostar 80kr/timme

Bana 4 kostar 50kr/timme 

Bokning av banor

Under sommarsäsongen bokas banorna i kiosken på telefonnummer 0431-45 13 12.
Kiosken är öppen mellan kl 09.00 – 19.00.

Vår och höst bokas banorna på anslagstavlan vid klubbstugan.